Wie zijn wij

Papa 1_verkleind
De heer H. Freeke oprichter
Een stukje historie

Koinonia is in 1986 opgericht door de heren H. Freeke en G. de Ruiter, die daar ook de heer N. den Ouden bij betrokken. Vervolgens werden de heren J. Verbeek en D. van den Ende gevraagd of zij zitting wilden nemen in het (eerste) bestuur van Koinonia. Het doel dat de oprichters met Koinonia beoogden was kort samengevat: zorg dragen voor een verantwoorde gelegenheid voor jongeren om elkaar te ontmoeten in een sfeer van studie en gezelligheid. Twee oprichters van het eerste uur zijn in de achterliggende jaren overleden. De heer Freeke overleed in 2003 en de heer Den Ouden in 2008.

Opgericht in 1986 – de eerste bijeenkomst vond plaats op 30 augustus van dat jaar – bestond Koinonia in 2011 dus 25 jaar. Het verenigingsjaar 2011-2012 was daarmee een jubileumjaar. Naar aanleiding daarvan verscheen op 30 september 2011 in het RD een interview met de voorzitter van Koinonia onder de titel: “Koinonia is ontmoetingsplaats rondom Bijbel en belijdenis”. Klik HIER om dat artikel te lezen. Als u op de onderstreepte, blauwe titel hierna klikt, komt u terecht bij een ander artikel en wel bij: Terugblik Koinonia: verleden – heden – toekomst. Dit artikel betreft een historische terugblik, eveneens geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, door de voorzitter van Koinoina, de heer G. Slootweg. In deze terugblik treft u uitvoerige informatie aan over het ontstaan en de geschiedenis van Koinonia. Het artikel is het eerste hoofdstuk uit de jubileum-brochure die in het kader van het 25-jarig bestaan verscheen.

In verband met het jubileum werd er op 8 oktober 2011 een excursie naar Den Haag georganiseerd. Bijna twee jaar later, op zaterdagmiddag 7 september 2013, werd de al genoemde jubileum-brochure: “Koinonia 25 jaar – 1986-2011”, gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de vrouw van de oprichter van Koinonia, mevrouw J. Freeke-De Haas. Het magazine is volgens mr. D.J.H. van Dijk – lid Eerste Kamerfractie SGP en speechschrijver Tweede Kamerfractie SGP – een “prachtige jubileumbundel” van “voorname eenvoud”. Klik op de onderstreepte naam van Van Dijk, om zijn Twitter-bericht over het jubileum-magazine te lezen. Zie de rubriek ‘Nieuws’ voor meer informatie over de jubileumbundel, en over de manier waarop u deze desgewenst kunt bestellen.

Het bestuur van de studievereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter De heer G. Slootweg
Secretaris De heer B. Ordelman
Penningmeester Mevrouw G.J. Boersma – Freeke
Algemeen adjunct De heer M. de Bruyn
Lid De heer J.W. de Jonge
Lid Mevrouw B.C.A.M. van der Boom – Freeke
Erelid Mevrouw J. Freeke – de Haas