Vragen?

Beschikbaarheid lezingen
U wilt een lezing nog eens naluisteren? Een audiobestand van een lezing kan naar u gemaild worden via www.wetransfer.com. Een lezing kan ook op CD aan u geleverd worden. U krijgt dan 2 CD’s: een CD met de lezing en een CD met de vragenbeantwoording / bespreking ná de lezing. Voor de kosten verbonden aan het mailen of toezenden van een audiobestand of de CD’s, zie hierna.

Aan het verstrekken van een audio-versie en/of CD van een lezing zijn voorwaarden verbonden. Een audio-versie van een lezing wordt alleen beschikbaar gesteld als de spreker daarvoor toestemming gegeven heeft. Als er geen toestemming is wordt een lezing niet ‘geleverd’. Een audio-versie van een lezing wordt verder alleen verstrekt aan bezoekers van Koinonia of aan bezoekers die de betreffende lezing hebben bijgewoond. En tenslotte krijgt u een audiobestand en/of de CD’s van een lezing ook uitsluitend voor eigen gebruik. Verdere verspreiding per mail of via het dupliceren van de CD’s is in verband met auteursrechten en copyrights niet toegestaan.

Zie voor meer informatie de rubriek ‘Luisteren en lezen’, de subrubriek ‘Lezingen’. Voor vragen over de beschikbaarheid van een audio-versie of CD’s van de lezingen, kunt u contact opnemen met de heer B. Ordelman. Contactgegevens:

Telefoon:   06 – 2293 1990
E-mail:       bordelman@studieverenigingkoinonia.nl

Bankrekeningnummer van Koinonia
Het RABO-bankrekeningnummer is:
NL 41 RABO 036 70 32 961  t.n.v. M. Boersma, inzake Prot. Studiever. Koinonia.

Bestelroute
Als u een audioversie van een lezing op CD of via WeTransfer wilt bestellen, is de werkwijze en route als volgt.

Stap 1
U mailt uw bestelling naar de secretaris, de heer B. Ordelman: bordelman@studieverenigingkoinonia.nl. U kunt de secretaris ook bellen via het mobiele telefoonnummer: 06 – 2293 1990. Als u mailt, moet u in de mail de volgende gegevens en zaken vermelden:

  • uw voorletters en achternaam
  • adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent.

Geef vanzelf ook aan wat u bestelt: lezing en vragenbeantwoording op CD, of toezending van een audiobestand van een lezing en de bijbehorende vragenbeantwoording via WeTransfer.

Stap 2
Vervolgens ontvangt u een mail van ons waarin alle betalingsgegevens vermeld staan, met het verzoek het te betalen bedrag over te maken op de bankrekening van Koinonia.

Stap 3
De penningmeester controleert of het te betalen bedrag is ontvangen.

Stap 4
Zodra het door u te betalen bedrag door ons ontvangen is, wordt het audiobestand of worden de CD’s per mail respectievelijk per post naar u toegestuurd. We informeren u per mail of telefoon wanneer we het bedrag ontvangen hebben én wanneer de bestelling verzonden is.

Alternatieve bestelroute
U kunt uw bestelling ook doorgeven, contant betalen en afhalen, tijdens de bijeenkomsten van Koinonia. Daarmee bespaart u het bedrag van de porto- en administratiekosten. Het is wel de bedoeling dat u bij het in ontvangst nemen van de bestelde CD’s tijdens een bijeenkomst, het verschuldigde bedrag direct met gepast geld betaalt of reeds per bank betaald hebt. Zie voor de data van de bijeenkomsten het Jaarprogramma in de rubriek: ‘Wat doen we’.

Kosten

1. Twee CD’s: 1 CD met een opname van de lezing en 1 CD met de vragenbeantwoording / bespreking ná de lezing. Kosten van die twee CD’s: € 9,00. Daar komen dan de eventuele porto- en administratiekosten bij en die kosten hangen af van het aantal CD’s (lezingen) dat u bestelt.

2. Audiobestand van een lezing via WeTransfer: € 5,00.

Jubileumbrochure “Koinonia 25 jaar  –  1986-2011” opnieuw verkrijgbaar

De 100 exemplaren die het bestuur van Koinonia van de jubileumbrochure ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” had laten drukken waren snel verkocht! In ruim drie maanden waren we door de voorraad heen. Het magazine vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van Koinonia, over de sprekers die in de loop der jaren er het woord deden, er komen (oud-)bezoekers aan het woord, oud-bestuursleden en de vrouw van oprichter H. Freeke worden geinterviewd, terwijl het allemaal gelardeerd wordt met citaten uit lezingen, impressies van bezoekers, archiefstukken, verslagen van lezingen uit het RD. Kortom het magazine geeft een mooi en compleet beeld van 25 jaar Koinonia. Klik op de link hiernaast om een indruk van de inhoud van het magazine te verkijgen:  impressie-jubileummagazine-koinonia

Regelmatig werd en wordt er gevraagd of het jubileum-magazine nog te verkrijgen is. In het voorjaar van 2016 hebben we ongeveer 15 exemplaren bij laten drukken. Het magazine is dus weer te verkrijgen. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Voor het bestellen van een jubileumbrochure kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer B. Ordelman. Zijn contactgegevens staan hierboven. De wijze van bestellen gaat op dezelfde manier als het bestellen van een CD of audiobestand. Zie de beschrijving hierboven. De kosten van het full-colour magazine zijn € 12,50.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]