Nieuws 7 januari 2013 – RD-verslag lezing prof. dr. A. Baars

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Heidelbergse Catechismus van de hand van Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus verscheen. De opdracht werd door Keurvorst Frederik III van de Palts verstrekt aan Ursinus, hoogleraar Dogmatiek aan de Universiteit van Heidelberg. Olevianus heeft in de eindredactie een belangrijke inbreng gehad. De Heidelbergse Catechismus is door Petrus Datheen in het Nederlands vertaald en naar het Nederlandse taalgebied gebracht. Het herdenkingsjaar 2013 was reden voor het bestuur van Koinonia, om één van de bijeenkomsten te wijden aan dit bekende en geliefde gereformeerde belijdenisgeschrift. In het RD van maandag 7 januari 2013, stond een verslag van de lezing die prof. dr. A. Baars voor Koinonia gehouden heeft over het onderwerp: “450 jaar Heidelbergse Catechismus”. Ter lezing aanbevolen! Klik HIER om het RD-verslag te lezen.