Nieuws 6 september 2013 – Presentatie jubileum-magazine “Koinonia 25 jaar – 1986-2011”

Op zaterdag 7 september is de bijzonder mooie jubileum-brochure: ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan mevrouw Freeke, de weduwe van de oprichter van Koinonia, wijlen de heer H. Freeke. De full-colour-uitgave telt ruim 75 pagina’s! U kunt het jubileum-magazine op de volgende manieren in uw bezit krijgen.

De 100 exemplaren die het bestuur van Koinonia van de jubileumbrochure ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” had laten drukken, zijn inmiddels verkocht. We waren in ruim drie maanden door de voorraad heen. Levering van de jubileumbrochure is alleen nog mogelijk nadat we daarover overlegd hebben met de drukker en een afspraak hebben gemaakt over de kosten. Afname van meer exemplaren tegelijk verlaagt de kosten. Voor we één of meer jubileumbrochures aan u leveren krijgt u eerst van ons bericht over de kosten. U kunt vervolgens beslissen of u wel of niet tot aanschaf over gaat. De levertijd zal enkele dagen of maximaal een week bedragen. Voor het bestellen van een jubileumbrochure kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer B. Ordelman. Zie de contactgegevens hierboven.

Inhoudelijke vragen over de jubileum-brochure kunt u mailen naar de secretaris. Zie voor zijn mailadres de hiervoor genoemde rubriek Contact. Vragen over de levering moet u mailen naar mevrouw Wemmers.