Nieuws 3 december 2012 – RD-verslag lezing dr. W. Fieret

Op zaterdag 1 december 2012 hield dr. W. Fieret een boeiende en praktische lezing over het onderwerp: “Achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren in de periode 1968 – 2012”. Aan de hand van een powerpoint-presentatie ging de lector in op de veranderingen in de samenleving vanaf de ‘roaring sixties’ tot op heden. Parallel ging hij in op de veranderingen in de leefwereld van jongeren als gevolg van de maatschappelijke omwenteling(en). De bijeenkomst werd druk bezocht door jongeren en ouderen! Dr. Fieret is sinds februari 2012 als lector verbonden aan het lectoraat Identiteit van het Hoornbeeckcollege in Amersfoort. Het lectoraat heeft als titel: “Werken aan de opdracht”. Klik HIER voor meer informatie over het lectoraat. En klik HIER als u het RD-verslag van 3 december 2012 van de lezing die dr. Fieret voor Koinonia hield wilt lezen.