Lezingen

Misschien wilt u een reeds gehouden lezing nog eens naluisteren? Dat kan en wel op twee manieren.

1. Een audiobestand van een lezing kan via de website www.wetransfer.com  naar u gemaild worden. De kosten daarvan zijn € 5,00.

2. Ook is het mogelijk een lezing op CD te verkrijgen. De kosten daarvan zijn wat hoger, namelijk: € 9,00, exclusief eventuele porto- en administratiekosten. Voor het bedrag van € 9,00 krijgt u twee CD’s:  1 CD met daarop de lezing en 1 CD met daarop de vragenbeantwoording en bespreking na de lezing. Lezing en vragenbeantwoording passen vanwege de omvang niet op 1 CD van 80 minuten. Vandaar dat we de lezing en de vragenbeantwoording splitsen en afzonderlijk op een CD branden. Voor we uw bestelling gereed maken, krijgt u bericht hoeveel de totale kosten van de door u bestelde CD’s inclusief eventuele porto- en administratiekosten bedragen. Vanzelf is het ook mogelijk de CD’s tijdens een bijeenkomst in ontvangst te nemen. Daarmee bespaart u porto- en administratiekosten.

Bankrekeningnummer van Koinonia
De vergoeding van de kosten van een audiobestand (5 euro) of van 2 CD’s (9 euro) kunt u overmaken naar het RABO-bankrekeningnummer van Koinonia. Dat is:

NL 41 RABO 036 70 32 961  t.n.v. M. Boersma, inzake Prot. Studiever. Koinonia.

Het digitale geluidsbestand wordt pas via WeTransfer naar u gemaild en de CD’s worden u pas per post toegestuurd, nadat wij het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Koinonia ontvangen hebben. Zie voor de wijze van bestellen, de betalings- en uitleverroute, de rubriek Contact  en dan nader de subrubriek Vragen?

U kunt uw bestelling op verschillende manieren doorgeven:

Neem voor vragen contact op met de secretaris, de heer B. Ordelman.

Als u dat handig vindt, kunt u uw bestelling tijdens een bijeenkomst aan ons doorgeven en direct contant vooruit betalen. Het audiobestand van de door bestelde lezing wordt u dan zo spoedig mogelijk na die bijeenkomst per mail of per post toegezonden. U kunt de bestelling van de CD’s van een lezing, ook een week voor een bijeenkomst doorgeven en na overleg met ons per bank vooruit betalen. Wij nemen de CD’s dan mee naar de bijeenkomst zodat u ze zonder porto- en administratiekosten in ontvangst kunt nemen. Als u daarvoor kiest wilt u dan tijdig – minimaal één week – voorafgaand aan een bijeenkomst per telefoon of mail uw bestelling doorgeven?

Er gelden enkele belangrijke voorwaarden voor het verstrekken van de lezingen, hetzij op CD hetzij via WeTransfer. De eerste voorwaarde is, dat de spreker toestemming gegeven heeft voor distributie van het audiobestand van zijn of haar lezing via CD of WeTransfer aan de bezoekers van Koinonia. Als een spreker daarvoor géén toestemming geeft, zal en kan de lezing door het bestuur van Koinonia niet ‘geleverd’ worden. Een tweede voorwaarde is dat een audiobestand of CD van een lezing uitsluitend verstrekt wordt aan bezoekers van Koinonia i.c. van de betreffende lezing. Een derde voorwaarde is dat u een audiobestand en/of CD uitsluitend voor eigen gebruik ontvangt. U mag een audiobestand in verband met auteursrechten en copyrights niet verder verspreiden en/of dupliceren.

Vanwege de omvang van een audiobestand (ongeveer 100 MB) is het niet mogelijk u zo’n bestand per gewone mail toe te sturen. De meeste mailservers laten alleen mails tot een omvang van 10 MB door. Daarom sturen wij u zo’n audiobestand toe via de website www.wetransfer.com. Wij plaatsen het betreffende audio-bestand op deze website. Zodra dat is voltooid stuurt WeTransfer u een bericht. U moet vervolgens de volgende stappen doorlopen om het audio-bestand op uw computer te plaatsen.
Stap 1. In de mail die u van WeTransfer ontvangt staat een knop of button Download. Klik op die knop.
Stap 2. Er verschijnt (tegen een achtergrond van reclame) opnieuw aan de linkerkant een schermpje met een knop Download.
Stap 3. Klik op die knop en het downloaden (binnen halen) van het bestand gaat beginnen. Dat downloaden kan enkele minuten tot een half uur (of langer) duren. Dat hangt af van de grootte van het audio-bestand en de snelheid van uw internetverbinding.
Stap 4. Zodra het downloaden voltooid is, klikt u op het gedownloade (= binnen gehaalde) audio-bestand. Meestal wordt een gedownload bestand in de map Downloads geplaatst.
Stap 5. Sla het bestand op een door u zelf gekozen plaats op uw computer op.
Stap 6. Ga naar de plaats waar u het bestand hebt opgeslagen en klik op het audio-bestand.
Stap 7. Het beluisteren van de lezing kan beginnen.

Nota Bene: u hebt 1 week de tijd om het audiobestand van de website www.wetransfer.com te downloaden. Na 1 week wordt het betreffende bestand automatisch van die site verwijderd.

Zie ook de rubrieken ‘Nieuws’ en ‘Contact’ (in die rubriek het tabblad) ‘Vragen’ voor meer informatie over dit onderwerp.

Voor vragen over de beschikbaarheid van de audio-versie van een lezing op CD of via WeTransfer,  kunt u contact opnemen met de heer B. Ordelman. U kunt uw vragen mailen naar: bordelman@studieverenigingkoinonia.nl. Zie ook de gegevens in de rubriek Contact (klik om naar de pagina te gaan).