Jaarprogramma

2021 – 2022

Opmerking: door een foutieve update ziet de website van Koinonia er op dit moment anders uit dan u gewend bent. De tekst is compleet aanwezig. Uitsluitend de opmaak en de vormgeving van de website is zo goed als verdwenen. We werken op dit moment aan een nieuwe website.

Het bijwonen van onderstaande bijeenkomsten is alleen mogelijk na aanmelding. Als uw mailadres bij ons bekend is ontvangt u 14 dagen voor een bijeenkomst automatisch van ons een uitnodiging. Na ontvangst van die uitnodiging kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst door die mail te beantwoorden. Als u bij ons niet bekend bent kunt u een uitnodiging aanvragen en zich aanmelden via het volgende mailadres: jawemmers@studieverenigingkoinonia.nl. 
Degenen die een bijeenkomst willen bijwonen, dienen vooraf het ‘Protocol COVID 19 Koinonia versie 8 - 02-10-2021 gelezen te hebben. Deelname aan de bijeenkomst betekent dat u met genoemd protocol instemt en dat u zich daaraan houdt. Klik op de cursieve rode tekst hiervoor om het protocol te downloaden.
Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 4 september 2021 Noord-Korea-deskundige Noord-Korea
 2 2 oktober 2021Dr. K. van der Zwaag Augustinus, een kerkvader vóór het schisma van Rome en Reformatie
 3 6 november 2021Prof. dr. B.A. Zuiddam De Heilige Schrift als openbaring bij de
kerkvaders
 4 4 december 2021Ds. G.J. van AalstJongeren en kerkverlating
 5 8 januari 2022Dhr. J.W. de Jonge De invloed van Calvijn op de kunst (in
Noord-Europa)
 6 5 februari 2022Dhr. G. Slootweg Marnix van St. Aldegonde
 7 5 maart 2022
8 2 april 2022Drs. B. Ordelman Gender-ideologie (voorlopige titel)
 9 7 mei 2022  Prof. dr. A. de Reuver Bodem, bron en beleving van de
geloofszekerheid volgens Luther en
Calvijn
 10 11 juni 2022Dr. H. Klink  De jonge Groen van Prinsterer en de betekenis van één van zijn eerste boeken: Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd.
versie 2021-09-01

2020 – 2021

Het bijwonen van onderstaande bijeenkomsten is alleen mogelijk na aanmelding. Als uw mailadres bij ons bekend is ontvangt u 14 dagen voor een bijeenkomst automatisch van ons een uitnodiging. Na ontvangst van die uitnodiging kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst door die mail te beantwoorden. Als uw mailadres bij ons niet bekend is kunt u bij ons een uitnodiging aanvragen en zich aanmelden via het volgende mailadres: jawemmers@studieverenigingkoinonia.nl. Degenen die een bijeenkomst willen bijwonen, dienen vooraf het ‘Protocol COVID 19 Koinonia versie 6 - 09-06-2021’ gelezen te hebben. Deelname aan de bijeenkomst betekent dat u met genoemd protocol instemt en dat u zich daaraan houdt. Klik op de rode tekst om het protocol te downloaden.
  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1

5 september 2020

Ds. P. den Ouden

Samen zingen uit Gadsby’s Hymnbook – Met een inleiding  van ds. P. den Ouden op de te zingen liederen van Gadsby, Watts, Newton, Toplady, Hart, Cowper, Wesley, Bonar.

 2 3 oktober 2020 Prof. dr. A. Baars

Edward Fisher en ‘Het Merg van het Evangelie’ – Over het merg van de Marrow-controversy

 3 7 november 2020

Prof. dr. W. van Vlastuin

Geen bijeenkomst

Katholiek vandaag – Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van Christendom en kerk

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.
 4 5 december 2020

Prof. dr. W. van Vlastuin

Katholiek vandaag – Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van Christendom en kerk

 5

9 januari 2021

Dhr. J.W. de Jonge

Geen bijeenkomst

De invloed van Calvijn op de kunst (in Noord-Europa)

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.
 6 6 februari 2021

Dhr. G. Slootweg

Geen bijeenkomst

Marnix van St. Aldegonde

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

 7

6 maart 2021

Prof. dr. B.A. Zuiddam

Geen bijeenkomst

De Heilige Schrift als openbaring bij de kerkvaders

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

8

3 april 2021

Prof. dr. A. de Reuver

Geen bijeenkomst

Bodem, bron en beleving van de geloofszekerheid volgens Luther en Calvijn

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

 9

12 juni 2021

Ing. L. van der Tang

Hemelse Henry – Over het leven van de vader van Matthew Henry

 10 3 juli 2021

Dr. H. Klink

Bijbelse pedagogiek

Klik hierboven op de titel van de lezing om de uitnodiging voor deze bijeenkomst te downloaden.
versie 2021-06-16

2019 – 2020

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1

14 september 2019 

Dhr. G. Slootweg: historische introductie &

dr. C.R. van den Berg: gids stadswandeling

Excursie naar Dordrecht: Dordt en de Dordtse Synode

 2 5 oktober 2019 Dr. B.J. Spruyt Rabbi John Duncan (en de zending onder Israël)
 3 2 november 2019 Dhr. G. Slootweg Philippus Melanchthon
 4 7 december 2019 Ds. M. van Kooten

Een ongrijpbare gegrepene – Levensschets van de legendarische ds. Jac. van Dijk

 5 11 januari 2020 Dr. J. van der Knijff Zingen in de kerk: alleen psalmen, of toch ook gezangen?
 6 1 februari 2020 Prof. dr. A. de Reuver

Bevinding in kerkhistorisch perspectief

Voor een verslag van deze lezing in het RD, zie de rubriek Nieuws op deze website.

 7

7 maart 2020

Dr. A.A. Teeuw

Moet een christen vandaag nog vasten?

8

4 april 2020

Prof. dr. A. Baars

Edward Fisher en ‘Het Merg van het Evangelie’ – Over het merg van de Marrow-controversy

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 3 oktober 2020.
 9 2 mei 2020

Ing. L. van der Tang

Naar Zijn beeld – Over het leven en sterven van Philip Henry

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 1 mei 2021.
 10 6 juni 2020 Dr. H. Klink

Bijbelse pedagogiek

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 5 juni 2021.
versie 2019-11-16

2018 – 2019

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 1 september 2018 J.J. Schipaanboord RA De Hugenoten – Een Kerk onder het kruis
 2 6 oktober 2018  Dr. B.T. Wallet Oorlog en vrede. Achtergronden bij het Arabisch-Israëlisch conflict.

Een lezing over de geschiedenis en het ontstaan van de staat Israël: de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen na WOII, 14 mei 1948 en de ontwikkelingen tot nu toe.
 3 3 november 2018 Ds. C.J. Meeuse Jacobus Koelman en de doorwerking van de Reformatie
 4 1 december 2018

Dhr. G. Slootweg

Dhr. M. de Bruijn

De Statenvertaling en haar vertalers
 5 5 januari 2019 Prof. dr. A. Baars Hoe verder van Dordt, hoe gevaarlijker het wordt.

Over: De Dordtse Synode en de Dordtse Leerregels
 6 2 februari 2019 Dr. C.R. van den Berg De betekenis van Gisbertus Voetius
 7 2 maart 2019 Prof. dr. A. de Reuver Calvijn en Van der Groe over de zekerheid van het geloof
 8 6 april 2019, 14.00 u. Ds. J.M.J. Kieviet “… opdat wij vastelijk zouden geloven …” Iets over prediking en praktijk rond het Heilige Avondmaal
 9 4 mei 2019, 14.00 uur Dhr. J.W. de Jonge Rembrandt en de Bijbel
 10 1 juni 2019, 14.00 uur Dr. H. Klink De actualiteit van Willem van Oranje
versie 2019-09-01

2017 – 2018

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 2 september 2017 Drs. G.J. Bach Luther en Bach: twee grensverleggers
 2 7 oktober 2017 Dhr. G. Slootweg De Reformatie in de Nederlanden
 3 4 november 2017 Dr. B.T. Wallet Joden, christenen en hun kalenders
 4 2 december 2017 Brigade-generaal buiten dienst A.T. Vermeij D-Day – Was de landing in Normandië op 6 juni 1944 een grote overwinning of een dubbeltje op zijn kant?
 5 vrijdag 5 januari 2018  Prof. dr. M.J. Paul Het debat over schepping en evolutie – De gevolgen voor het Schriftgezag
 6 3 februari 2018 Dhr. J. de Jonge Over een (mogelijke) relatie tussen kerkdienst en kerkbouw
 7 3 maart 2018  Dhr. G. Slootweg Om de vrede en de waarheid – Iets over de voorgeschiedenis van de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619)
 8 7 april 2018 Prof. dr. A. de Reuver Vreemdelingschap en Vaderland
 9 12 mei 2018 Ds. P. den Ouden George Whitefield en de hoop op herleving
 10 9 juni 2018 Dr. H. Klink Reformatie en Renaissance
versie 2018-02-10

2016 – 2017

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 10 september 2016 Dhr. E. Kooijmans De Wittenbergse nachtegaal – Over de wereld van Luthers liederen
 2 1 oktober 2016 Dhr. G. Slootweg Wulfert Floor
 3 5 november 2016 David Nain (chazan) Synagogale muziek in de synagogedienst
 4 3 december 2016 J.J. Schipaanboord RA De peregrinatio Hungarica – Over de Reformatie in Hongarije en de bloeitijd van de Hongaarse Gereformeerde Kerk in verbondenheid met Nederland.”
 5 14 januari 2017 Dhr. G. Slootweg Jacobus Rolandus: vader en (klein)zoon Rolandus
 6 4 februari 2017 Drs. B. Ordelman J.H. Gunning Wzn. – Gedachten over onderwijs en opvoeding vanuit een (hervormd) ethisch-theologisch perspectief
 7 4 maart 2017 Dr. R. Seldenrijk Duurzame en integrale geneeskunst
 8 1 april 2017 Prof. dr. A. de Reuver Luther, theoloog van het Kruis
 9 6 mei 2017 Dr. B. Reitsma De Islam: uitdaging of bedreiging?
 10 3 juni 2017 Dr. H. Klink Het probleem van het lijden, onder meer belicht vanuit de visie van C.S. Lewis
versie 2017-05-26

2015 – 2016

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 5 september 2015 Drs. B. de Jong – arts Presentatie: Ebola in Siërra Leone – Ervaringen van een arts tijdens de bestrijding van een dodelijke ziekte.
 2 17 oktober 2015 Dhr. G. Slootweg Graaf Jan van Nassau
 3 7 november 2015 Ds. P. den Ouden Luther over Luther – Hoe dacht Luther over zichzelf?
 4 5 december 2015 Ds. J. Koppelaar Het Joodse volk als getuige van Christus, nu en straks in het vrederijk
 5 9 januari 2016 Mevr. drs. B.C.A.M. van der Boom – Freeke Luisteren, een (op)gave apart
 6 6 februari 2016 Dr. B.J. Spruyt Waarom dominee Doornenbal? – Zijn betekenis voor onze tijd.
 7 5 maart 2016 Dr. M.A. van den Berg Was Daniël een eindtijd-profeet volgens Calvijn? Calvijn, zijn historische context en uitleg van het boek Daniël.
 8 2 april 2016 Dhr. J.W. de Jonge Dia-presentatie: Luther en Cranach – Over de rol van de kunst in de Hervorming
 9 7 mei 2016 Prof. dr. A. de Reuver Kohlbrugge – Schets van zijn leven en zijn visie op geloofsbevinding 
 10 4 juni 2016 Dr. H. Klink De betekenis van de wijsheidsliteratuur van Israël als voorbereiding op de komst van Christus
versie 2016-04-02

2014 – 2015

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 6 september 2014 Dhr. Jozef Korkees  Syrisch-orthodox christen Christenen in Syrië en Irak – Geschiedenis en actualiteit
 2 4 oktober 2014 Ir. A. van Maldegem Hoe horen en zien ver gaan – Doordenken over Woord en beeld in een multimediacultuur
 3 1 november 2014 Prof. dr. W.J. op ’t Hof Israël in het licht van het Nieuwe Testament en de oudvaders
 4 6 december 2014 Dhr. G. Slootweg John Knox
 5 10 januari 2015 Dr. M.J. Kater Christendom en tolerantie – Over geloofsvrijheid en tolerantie
 6 7 februari 2015 Drs. José Baars – Blom Msc. Werelds! Reformatorische jongeren over hun grenzen
 7 7 maart 2015 Dhr. G. Slootweg Michiel Adriaenszoon de Ruyter
 8 4 april 2015 Dr. H.J. Agteresch Ziekten en genezing in de Bijbel
 9 9 mei 2015 Dhr. J.W. de Jonge Vroeg-christelijke kunst in kerken en catacomben
 10 27 juni 2015 Dr. H. Klink Plato en het Christendom

2013-2014

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 7 september 2013 Mevr. M.A. Mijnders-van Woerden Het leven van christenen in China
 2 5 oktober 2013 Dr. M. de Haas Veiligheidsbeleid van Den Haag tot Beijing (Peking)
 3 2 november 2013 Ir. A. van Maldegem De omgang met de schepping in het licht van de Bijbel
 4 7 december 2013 Dhr. G. Slootweg Groen van Prinsterer
 5 11 januari 2014 Drs. A. van Groningen Het Wilhelmus
 6 1 februari 2014 Dr. S.G. Geuze Zijn wij ons brein? Over de vraag of en hoe ons brein ons leven bepaalt.
 7 1 maart 2014 Dr. W. van Vlastuin Jonathan Edwards. Zijn leven en werk.
 8 5 april 2014 Dhr. G. Slootweg Isaäc da Costa
 9 10 mei 2014 Ds. C.J. Meeuse Psalmen zingen. Over psalmberijmingen en de plaats van psalmen en muziek in de eredient.
 10 7 juni 2014 Dr. H. Klink De Septuagint. De betekenis van de Septuagint voor het verstaan van het Nieuwe Testament.

2012-2013

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 1 september 2012 Dhr. J.Q. Zwart Jan Zwart: zijn betekenis voor de Nederlandse kerkmuziek
 2 13 oktober 2012 Dhr. G. Slootweg Gaspard de Coligny en Willem van Oranje: een vergelijking in historisch perspectief
 3 3 november 2012 Dr. B.J. Spruyt  Het Réveil en wij
 4 1 december 2012 Dr. W. Fieret 1968 – 2012: achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren
 5 5 januari 2013 Prof. Dr. A. Baars 450 jaar Heidelbergse Catechismus
 6 2 februari 2013 Dr. E. Mackay De hand Gods in de geschiedenis
 7 2 maart 2013 Dhr. A.J.H.G. Ronhaar De vlindervrouw Maria Sibylla Merian uit de 17e eeuw
 8 6 april 2013 Ds. C. Stelwagen Christelijke levensstijl
 9 11 mei 2013 Prof. dr. A. de Reuver Beslist maar betwist. Over de strijd en de zege van het geloof.
 10 8 juni 2013 Dr. H. Klink Rembrandt en de uitleg van de Bijbel

2011-2012

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 3 september 2011 Dhr. G. Slootweg Juliana van Stolberg
 2 8 oktober 20119.30 – 16.00 uur Excursie naar Den Haag in het kader van het 25-jarig jubileum van Koinonia Bezoek aan het Binnenhof, de Tweede Kamer en de Gevangenpoort. Daarna een wandeling langs historische plaatsen in Den Haag.
 3 5 november 2011 Dhr. J. de Jonge Jan Luijken en de Emblemata
 4 3 december 2011 Ds. D. Heemskerk Geloof en gevoel
 5 14 januari 2012 Dhr. B. Ordelman Dostojevski, een christelijk schrijver?
 6 4 februari 2012 Dr. P. de Vries Lessen uit het leven van John Newton
 7 3 maart 2012 Prof. dr. A. de Reuver Het gebed
 8 7 april 2012 Ds. P. den Ouden De kerkvader Tertullianus
 9 12 mei 2012 Dr. E. de Bruijn Revius: aspecten van zijn leven en werk
 10 9 juni 2012 Dr. H. Klink Christelijk geloof en conservatisme

2010-2011

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 4 september 2010 Dhr. D.G. Mourik De reis van het volk Israël door de woestijn met de tabernakel
 2 2 oktober 2010 Dhr. G. Slootweg Philippus Melanchthon
 3 6 november 2010 Dhr. G. Slootweg De verhouding van kerk en staat tot aan de 20ste eeuw
 4 4 december 2010 Bijeenkomst geannuleerd wegens weersomstandigheden
 5 15 januari 2011 Dr. C.S.L. Janse Christelijke politiek vandaag
 6 12 februari 2011 Ds. H. Zweistra De omgang met de schuldvraag in het pastoraat
 7 5 maart 2011 Ds. C. Stelwagen Het kruis van Christus
 8 2 april 2011 Drs. G.A. van den Brink Waarom zouden we het christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van apologetiek.
 9 7 mei 2011 Prof. Dr. A. de Reuver De spiritualiteit van Thomas à Kempis
 10 4 juni 2011 Dr. H. Klink Kaj Munk: de Deense Bonhoeffer?