Categoriearchief: Nieuws

Nieuws 3 februari 2020 – RD-verslag lezing prof. dr. A. de Reuver

Prof. dr. A. de Reuver

In het Reformatorisch Dagblad van maandag 3 februari 2020 stond een verslag van de maandelijkse bijeenkomst van studievereniging op zaterdag 1 februari. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst, hield prof. dr. A. de Reuver een indrukwekkende lezing over het onderwerp: “Bevinding in kerkhistorisch perspectief”. Voor wie dat verslag nog eens na wil lezen, klik op de schuin gedrukte tekst (link) hierna en u komt bij het verslag terecht: RD-verslag Lezing prof. dr. A. de Reuver over Bevinding in kerkhistorisch perspectief – 3 februari 2020.  Er wordt automatisch een nieuw tabblad geopend of er wordt een pdf-bestand gedownload dat u kunt openen door er op te klikken.

Nieuws 3 september 2018 – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook studievereniging Koinonia heeft te maken met Europese wetgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonlijke gegevens. En we bedoelen dan specifiek de Nederlandse uitwerking daarvan: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In het kader daarvan informeren wij u over het volgende.

Om u via diverse kanalen (mail, post, telefoon) op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten, verwerkt studievereniging Koinonia de volgende persoonlijke gegevens van de bezoekers: voornaam/voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, vast en/of mobiel telefoonnummer en mailadres (NAW-gegevens).

Deze gegevens worden door het bestuur en de secretarieel ondersteuner van studievereniging Koinonia altijd vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de doelstelling van Koinonia. In het document met de naam: DOCUMENT ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING, heeft het bestuur van Koinonia beschreven hoe wij met de persoonlijke gegevens en de privacy van bezoekers omgaan. Klik op de hierna onderstreepte en in kleur weergegeven afkorting AVG als u daarvan wilt kennis nemen.

Nieuws 14 mei 2018 – Samenvatting lezing ds. P. den Ouden over Whitefield in het RD

In het Reformatorisch Dagblad van maandag 14 mei 2018 publiceerde ds. P. den Ouden een goede en mooie samenvatting van de lezing die hij zaterdagmiddag 12 mei uitgesproken heeft voor onze studievereniging Koinonia. U kunt dat RD-artikel ook via deze website lezen. Het RD-artikel van ds. P. den Ouden bestaat uit twee delen. Klik voor het eerste deel op deze eerste link en klik voor het tweede deel van genoemd artikel op deze tweede link. Een (digitale) audioversie van de lezing van ds. P. den Ouden is ook beschikbaar. Deze audioversie bevat de letterlijk uitgesproken tekst van de lezing van ds. Den Ouden. U kunt de (digitale) audioversie van de lezing bestellen bij de secretaris van Koinonia, de heer B. Ordelman, via zijn mailadres: bordelman@studieverenigingkoinonia.nl.

 

Nieuws 10 september 2016 – Verkrijgbaarheid jubileum-magazine “Koinonia 25 jaar”

Jubileumbrochure “Koinonia 25 jaar  –  1986-2011”

De 100 exemplaren die het bestuur van Koinonia van de jubileumbrochure ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” in de zomer van 2013 had laten drukken waren snel verkocht! In een tijd van drie maanden waren we door de kleine oplage heen. Het magazine vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van Koinonia. Ook komen de sprekers die in de loop der jaren voor Koinonia een lezing hielden en (oud-)bezoekers aan het woord. Enkele oud-bestuursleden maar ook de vrouw van oprichter H. Freeke (beter: de mede-oprichter) worden geïnterviewd. Het alles wordt gelardeerd met citaten uit lezingen, impressies van bezoekers, archiefstukken, verslagen van lezingen uit het RD, enz., enz. Kortom het magazine geeft een mooi en compleet beeld van 25 jaar Koinonia. Klik op de link hiernaast om een indruk van de inhoud van het magazine te verkrijgen:  impressie-jubileummagazine-koinonia

Regelmatig wordt er gevraagd of het jubileum-magazine nog te verkrijgen is. In het voorjaar van 2016 hebben we ongeveer 15 exemplaren bij laten drukken. Het magazine is dus weer te verkrijgen. Wie het eerst komt, het eerst maalt! Voor het bestellen van een jubileumbrochure kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer B. Ordelman. Zie voor de contactgegevens hierboven of het tabblad Contact. De kosten van het full-colour magazine zijn € 12,50.

Nieuws 7 december 2015 – RD-verslag lezing ds. J. Koppelaar

In het Reformatorisch Dagblad van maandag 7 december 2015 stond een verslag van de Koinonia- bijeenkomst van de zaterdag ervoor. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst, hield ds. J. Koppelaar een intrigerende lezing over het onderwerp: “Het Joodse volk als getuige van Christus, nu en straks in het vrederijk”. Voor wie dat verslag nog eens na wil lezen: klik op de blauwe, onderstreepte link hierna en u komt bij het verslag terecht. RD-verslag Lezing Ds. J. Koppelaar over Israël – 5 december 2015.  Er wordt automatisch een nieuw tabblad geopend of een pdf-bestand gedownload dat u kunt openen door er op te klikken.

Nieuws 20 februari 2015 – Interview met de voorzitter van Koinonia in het RD

In het Reformatorisch Dagblad van vrijdag 20 februari 2015 stond een uitgebreid en heel mooi interview met de voorzitter van onze studievereniging: G. (Gert) Slootweg. Het interview typeert ook het karakter en de sfeer van Koinonia. Voor wie dat interview met onze voorzitter nog eens rustig na wil lezen: klik op de blauwe, onderstreepte link hierna en u komt bij het interview terecht.  Interview G. Slootweg – RD vrijdag 20 februari 2015.  Door met de muis te scrollen of op het plusje in het artikel te klikken, vergroot u het artikel zodat de tekst beter te lezen is. Met behulp van de schuifbalken rechts van en onder het artikel, kunt u de hele tekst van links naar rechts en van onder naar boven goed in beeld krijgen.

Nieuws 12 januari 2015 – RD-verslag lezing dr. M.J. Kater

Op zaterdag 10 januari 2015 refereerde dr. M.J. Kater voor Koinonia over het boeiende en actuele onderwerp: “Christendom en tolerantie – Over geloofsvrijheid en tolerantie”.  De lezing werd door een kleine zeventig mensen bezocht. Sinds 2012 verrichten dr. M.J. Kater en mevr. dr. A. Knuveld in opdracht van de Guido de Brès-stichting – het wetenschappelijk bureau van de SGP – onderzoek naar de thematiek van “geloofsvrijheid en tolerantie in tijden van religiestress”. Christendom en tolerantie: een actueel thema in een samenleving die diep ingrijpend onchristelijk is geworden. Een thema dat elke christen in een geseculariseerde samenleving raakt. Zeker die christenen die op vooraanstaande en vooruitgeschoven posten in samenleving en politiek hun arbeid verrichten. Het gaat daarbij om vragen als: “Kunnen christenen wel aan de politiek deelnemen zonder hun idealen op te geven of hun geweten geweld aan te doen?” “Hoe moet je als christen en als christelijke partij handelen als je diepste overtuiging bedreigd wordt?” “Wat houdt in dit verband en in de huidige samenleving gewetensvrijheid in?” “Is tolerantie, verdraagzaamheid, in dit verband een (principiële) zwakte of juist een (gelovige) kracht?” “En wat doen wij op het moment dat ons diepste geloof en de daaruit voortkomende overtuigingen over wat goed en wat waar is, over hoe je dient te leven en hoe men niet zou moeten leven, worden bedreigd door de staat of door een ander?” Deze en vergelijkbare vragen kwamen op zaterdag 10 januari jongstleden aan de orde.  In het Reformatorisch Dagblad van 12 januari daaraanvolgend, stond een uitstekend verslag van de lezing van de hand van redacteur Jan van Reenen. Klik op de link (onderstreepte tekst) hiernaast om dit verslag te lezen. Reformatorisch Dagblad 12 januari 2015 – Verslag Lezing dr. M.J. Kater.

Nieuws 4 oktober 2014 – Lezing Ir. A. van Maldegem

Op zaterdagmiddag 4 oktober 2014 hield ir. A. (Ries) van Maldegem uit Apeldoorn een boeiende, maar ook pittige lezing over het onderwerp: “Woord (woord) en beeld in een multimedia-cultuur”. Een lezing die, zoals we Van Maldegem kennen, getuigde van oorspronkelijkheid, belezenheid en diepzinnigheid. Niet eenvoudig, bijvoorbeeld als het wat filosofisch werd, maar vader Smijtegelt zou zeggen: “Spant u een weinig in”. Ir. Van Maldegem stelde na zijn lezing de structuur van zijn referaat beschikbaar. Mogelijk zijn er onder de bezoekers van Koinonia die het prettig vinden om de hoofdinhoud van de lezing nog eens te lezen en te overdenken. U krijgt de opzet en inhoudelijke structuur van Van Maldegems lezing te zien als u op de onderstreepte link hiernaast klikt. Lezing Ir. A. van Maldegem – Hoe horen en zien ver gaan

 

Nieuws 8 september 2014 – RD-verslag lezing Jozef Korkees

Op zaterdag 6 september 2014 startte studievereniging Koinonia het nieuwe verenigingsjaar met een bijzondere lezing. Spreker was de heer Jozef Korkees uit Enschede. Hij refereerde over het onderwerp: “Christenen in Syrië en Irak”. De heer Korkees is Syrisch-orthodox christen, sinds 2001 woonachtig in Nederland en afkomstig uit het noord-oosten van Syrië, waar nog steeds familie van hem woont. De heer Korkees is zeer goed op de hoogte van de actuele gebeurtenissen in Syrië en Irak en eveneens van de geschiedenis van de christelijke kerk in deze landen. De lezing werd druk bezocht. In het Reformatorisch Dagblad van 8 september jongstleden, stond een uitstekend verslag van de lezing van de hand van redacteur Jan van Reenen. Klik op de link (onderstreepte tekst) hiernaast om dit verslag te lezen. RD-verslag Lezing Jozef Korkees over Christenen in Syrië en Irak – 2014-09-08

Nieuws 8 februari 2014 – Beschikbaarheid audio-versie lezingen

U wilt een lezing nog eens naluisteren? De lezingen worden – als de spreker daarvoor tenminste toestemming heeft gegeven – opgenomen met een mp3-speler. Een audiobestand van een lezing kan naar u gemaild worden via www.wetransfer.com. Een lezing kan ook op CD aan u geleverd worden. U krijgt dan 2 CD’s: een CD met de lezing en een CD met de vragenbeantwoording / bespreking ná de lezing.

Als gezegd: een lezing wordt alleen beschikbaar gesteld als de spreker daarvoor toestemming geeft. Als er geen toestemming is wordt een lezing niet ‘geleverd’. U krijgt een audiobestand en/of de CD’s van een lezing ook uitsluitend voor eigen gebruik. Verdere verspreiding per mail of via het dupliceren van de CD’s is in verband met auteursrechten en copyrights niet toegestaan. Voor de kosten verbonden aan het mailen of toezenden van een audiobestand of de CD’s en voor meer informatie, zie de rubriek ‘Luisteren en lezen’, de subrubriek ‘Lezingen’.

Nieuws 12 oktober 2013 en 20 februari 2015 – Koinonia op Twitter!

Koinonia wordt zo nu en dan ook getweet en geretweet op Twitter. Hieronder enkele links naar tweets waarin studievereniging Koinonia genoemd wordt. Klik op de blauwe link en u komt automatisch bij het betreffende twitterbericht terecht.

Kerkelijk Nieuws (van het RD) twitterde op 8 september 2014 na en naar aanleiding van de lezing van de heer Jozef Korkees het volgende:  https://twitter.com/KerkelijkNieuws/status/508905272518000640?lang=nl 

Kerkelijk Nieuws (= RD) twitterde op 12 mei 2014 na en naar aanleiding van de lezing van ds. C.J. Meeuse op 10 mei over ‘Psalmen zingen’ het volgende: https://twitter.com/KerkelijkNieuws/status/465778054363500544?lang=nl

Mr. D.J.H. van Dijk twittert op 20 september 2013: https://twitter.com/djhvandijk/status/381111805826719745. Dit bericht werd geretweet door Ada Jansen-Versluis en Aart van Deelen, beiden bezoekers van onze studievereniging. Beiden dank voor het meehelpen verspreiden van goed nieuws over (de jubileumbrochure van) Koinonia!

Lennard de Vos op 3 november 2012: https://twitter.com/ lennardvos /status/264690683892338688

Dr. Bart Jan Spruyt op 3 november 2012: https://twitter.com/ BartJanSpruyt /status/264666888355844096

Misverstanden over afspraken zitten in een klein hoekje! Door ziekte kon Dr. Bart Jan Spruyt in november 2010 zijn voorgenomen lezing niet houden. Hij verkeerde in de veronderstelling dat afgesproken was, dat hij zijn lezing een jaar later zou houden, op de eerste zaterdag van november 2011. Het misverstand zal aan weerskanten gelegen hebben… Het was in elk geval niet goed afgesproken! Gelukkig kwam in november 2012 alles goed en genoten we van een boeiende lezing van Spruyt over “Het Réveil en wij”.

Bart Jan Spruyt op 5 november 2011: https://twitter.com/ BartJanSpruyt /status/132908266517831680
Bart Jan Spruyt op 5 november 2011: https://twitter.com/ BartJanSpruyt /status/132908424018149376

Het Reformatorisch Dagblad twitterde op 30 september 2011: https://twitter.com/ refdagkerk /status/119826077043527680

Een link naar dezelfde pagina (hetzelfde RD-artikel) is ook te vinden op “gergem” (30 september 2011): https://twitter.com/gergem/status/119822929079975937

En ook Kerkelijk Nieuws (van het RD) twitterde op 30 september 2011 eeen link naar voornoemd RD-artikel: https://twitter.com/KerkelijkNieuws /status/119822735378616320

Mr. D.J.H. van Dijk hield op 6 maart 2010 een lezing voor Koinonia over “De islamisering van de samenleving: het antwoord van de kerk en van de politiek”. Hij twitterde daarover op vrijdag 5 maart 2010:  https://twitter.com/djhvandijk/status/10015891386

 

Nieuws 6 september 2013 – Presentatie jubileum-magazine “Koinonia 25 jaar – 1986-2011”

Op zaterdag 7 september is de bijzonder mooie jubileum-brochure: ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan mevrouw Freeke, de weduwe van de oprichter van Koinonia, wijlen de heer H. Freeke. De full-colour-uitgave telt ruim 75 pagina’s! U kunt het jubileum-magazine op de volgende manieren in uw bezit krijgen.

De 100 exemplaren die het bestuur van Koinonia van de jubileumbrochure ”Koinonia 25 jaar – 1986-2011” had laten drukken, zijn inmiddels verkocht. We waren in ruim drie maanden door de voorraad heen. Levering van de jubileumbrochure is alleen nog mogelijk nadat we daarover overlegd hebben met de drukker en een afspraak hebben gemaakt over de kosten. Afname van meer exemplaren tegelijk verlaagt de kosten. Voor we één of meer jubileumbrochures aan u leveren krijgt u eerst van ons bericht over de kosten. U kunt vervolgens beslissen of u wel of niet tot aanschaf over gaat. De levertijd zal enkele dagen of maximaal een week bedragen. Voor het bestellen van een jubileumbrochure kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer B. Ordelman. Zie de contactgegevens hierboven.

Inhoudelijke vragen over de jubileum-brochure kunt u mailen naar de secretaris. Zie voor zijn mailadres de hiervoor genoemde rubriek Contact. Vragen over de levering moet u mailen naar mevrouw Wemmers.

Nieuws 4 februari 2013 – RD-verslag lezing Dr. Ewald Mackay

Op zaterdag 2 februari 2013 hield dr. Ewald Mackay voor Koinonia een lezing over het onderwerp: “De hand van God in de geschiedenis”. Aan de hand van zijn persoonlijke biografie – kinderjaren, schooltijd, studie, enzovoort – maakte Mackay op een originele en boeiende wijze duidelijk dat het geloof in de hand van God in de geschiedenis, fundamenteel is voor een christen en voor de christelijke beschouwing en beoordeling van wat geschied is. In het Reformatorisch Dagblad van 4 februari 2013 stond een uitstekend verslag van deze lezing, van de hand van redacteur Jan van Reenen. De boeiende lezing van dr. Mackay werd druk bezocht. Klik HIER om het RD-verslag te lezen.

Nieuws 7 januari 2013 – RD-verslag lezing prof. dr. A. Baars

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Heidelbergse Catechismus van de hand van Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus verscheen. De opdracht werd door Keurvorst Frederik III van de Palts verstrekt aan Ursinus, hoogleraar Dogmatiek aan de Universiteit van Heidelberg. Olevianus heeft in de eindredactie een belangrijke inbreng gehad. De Heidelbergse Catechismus is door Petrus Datheen in het Nederlands vertaald en naar het Nederlandse taalgebied gebracht. Het herdenkingsjaar 2013 was reden voor het bestuur van Koinonia, om één van de bijeenkomsten te wijden aan dit bekende en geliefde gereformeerde belijdenisgeschrift. In het RD van maandag 7 januari 2013, stond een verslag van de lezing die prof. dr. A. Baars voor Koinonia gehouden heeft over het onderwerp: “450 jaar Heidelbergse Catechismus”. Ter lezing aanbevolen! Klik HIER om het RD-verslag te lezen.

Nieuws 3 december 2012 – RD-verslag lezing dr. W. Fieret

Op zaterdag 1 december 2012 hield dr. W. Fieret een boeiende en praktische lezing over het onderwerp: “Achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren in de periode 1968 – 2012”. Aan de hand van een powerpoint-presentatie ging de lector in op de veranderingen in de samenleving vanaf de ‘roaring sixties’ tot op heden. Parallel ging hij in op de veranderingen in de leefwereld van jongeren als gevolg van de maatschappelijke omwenteling(en). De bijeenkomst werd druk bezocht door jongeren en ouderen! Dr. Fieret is sinds februari 2012 als lector verbonden aan het lectoraat Identiteit van het Hoornbeeckcollege in Amersfoort. Het lectoraat heeft als titel: “Werken aan de opdracht”. Klik HIER voor meer informatie over het lectoraat. En klik HIER als u het RD-verslag van 3 december 2012 van de lezing die dr. Fieret voor Koinonia hield wilt lezen.