Welkom

Opmerking: door een foutieve update ziet de website van Koinonia er op dit moment anders uit dan u gewend bent. De tekst is compleet aanwezig. Uitsluitend de opmaak en de vormgeving van de website is zo goed als verdwenen. We werken op dit moment aan een nieuwe website. 

Geachte bezoeker,

Welkom op de website van studievereniging Koinonia! Dit WELKOM wil u een eerste indruk geven van Koinonia en wegwijs maken op onze website.

De naam van de vereniging is afgeleid van het Griekse woord ‘koinonia’  (κοινωνία) dat ‘gemeenschap door vertrouwelijke omgang’ betekent. Het woord wordt in het Nieuwe Testament veelvuldig gebruikt voor de verbondenheid die er in de eerste christelijke gemeenten tussen christenen was. Het woord ‘koinonia’ wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor ‘het breken van het brood’ zoals de Heere Jezus dat heeft ingesteld tijdens het laatste Pascha met zijn discipelen (Mattheüs 26:26-28).

Koinonia is een studievereniging, dat in de eerste plaats, maar niet alleen. Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons onder leiding van deskundige sprekers in bijvoorbeeld een theologisch, (kerk-)historisch, maatschappelijk of ander belangwekkend onderwerp. Koinonia: gemeenschap door studie. Op de maandelijkse bijeenkomsten gaat het echter ook om gemeenschap in de zin van: aandacht voor gezelligheid, voor het ontmoeten van elkaar, voor het gewone, ook persoonlijke gesprek. Koinonia: gemeenschap door ontmoeting.

Wie zijn wij?   &   Wat doen wij?

Onder het kopje ‘Wie zijn wij’ vertellen we u iets over het ontstaan, de historie en het doel van Koinonia. De rubriek ‘Wat doen wij’ geeft informatie over het jaarprogramma en over de plaats en de tijd van samenkomen. De sprekers die we uitnodigen zijn deskundig op het terrein waarover ze spreken. De onderwerpen zijn zeer divers. Op het programma staan bijbelse, pastorale, theologische, (kerk-)historische, maatschappelijke, (medisch -) ethische, politieke, kunsthistorische en ook wel literaire onderwerpen.

Luisteren en Lezen

In de rubriek ‘Luisteren en Lezen’  vindt u onder het tabblad ‘Lezingen’ informatie over de (verkrijgbaarheid van de) audio-versies van de lezingen. Onder het tabblad ‘Achtergrondinformatie’ treft u relevante informatie, artikelen en weblinks aan die betrekking hebben op de onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten behandeld worden.

Nieuws

De rubriek ‘Nieuws’ houdt u op de hoogte van allerlei actualiteiten rond Koinonia. Het gaat bijvoorbeeld om verwijzingen naar artikelen in de (sociale) media over de voor Koinonia gehouden lezingen, over georganiseerde en te organiseren activiteiten en over ander (organisatorisch) nieuws dat relevant is voor de bezoekers van Koinonia.

Contact

In de rubriek ‘Contact’ treft u de telefoonnummers en mailadressen aan van de secretaris van Koinonia en de secretarieel medewerkster. De secretaris kunt u bellen voor bijvoorbeeld inhoudelijke vragen over de vereniging of het jaarprogramma. Voor organisatorische vragen kunt u bij de secretarieel medewerkster terecht. In de subrubriek ‘Vragen’ treft u  informatie aan over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van de audio- of CD-versie van de lezingen, de bestelroute om die te verkrijgen en zakelijke informatie als het bankrekeningnummer van Koinonia. Tevens zijn in de rubriek ‘Contact’ onder een tweetal tabbladen een ‘Routebeschrijving’ en enkele ‘Routekaarten’ opgenomen.

AVG

Sinds eind mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht. Hoe het bestuur van studievereniging Koinonia met uw persoonlijke gegevens omgaat en deze verwerkt, hebben we beschreven in het DOCUMENT ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de rubriek NIEUWS. Als u op de hierna onderstreepte en in kleur weergegeven afkorting AVG klikt, wordt u naar voornoemd document geleid.

Ten slotte

Koinonia is een interkerkelijke studievereniging. De bezoekers komen uit alle kerken van de gereformeerde gezindte. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften uit de Vroege Kerk en de tijd van de Reformatie. Bevindelijke diepte en katholieke breedte zijn zaken waarvoor de vereniging wil staan. Graag maken we niet alleen op digitale wijze kennis met u. Door middel van dit WELKOM willen we u hartelijk uitnodigen voor de bijeenkomsten van Koinonia zodat we u ook persoonlijk welkom kunnen heten.

Het bestuur van Koinonia