Foto-impressie & Foto-collage van sprekers en bezoekers

Columnist Marcel de Haas in Ede. foto: Anton Dommerholt 27-09-12 opdr 3889

Dr. Marcel de Haas uit Ede sprak op 5 oktober 2013 over: “Veiligheidsbeleid van Den Haag tot Beijing”

Ds. C. Stelwagen 

Ds. C. Stelwagen sprak op 6 april 2013 op indrukwekkende wijze over: “Christelijke levensstijl” aan de hand van Johannes 15 : 1-8

Dr. W. Fieret 3

Dr. W. Fieret uit Woudenberg, refereerde op 1 december 2012 over: “1968 – 2012: De achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren”

Dr. H. Klink

Dr. H. Klink behoort tot de vaste sprekers van Koinonia. Hij refereerde al meer dan tien keer over onderwerpen als: Kierkegaard, Dr. W. Aalders, Kaj Munk, Bonhoeffer, Willem van Oranje, Rembrandt en de uitleg van de Bijbel, C.S. Lewis, Christelijk conservatisme, enz. enz.

Dr. Ewald Mackay voor Koinonia 2013-02

Dr. Ewald Mackay refereerde en vertelde op 2 februari 2013 op inspirerende en boeiende wijze, vanuit zijn persoonlijke biografie, over het onderwerp: “Gods hand in de geschiedenis”. De zaal zat vol: voorin de ouderen, achterin de jongeren. Klik op de foto voor een vergroting.

Prof. dr. A. Baars 4

Prof. Dr. A. Baars hield op 5 januari 2013 een lezing over “450 jaar Heidelbergse Catechismus”

 SAM_7660

Prof. Baars en (een deel van) zijn aandachtig gehoor. Klik op de foto voor een vergroting.

 

Ben Hobrink 2

Drs. Ben Hobrink refereerde op 1 maart 2008 over zijn boek en christelijke beststeller: “Wetenschap in de Bijbel”

Prof. dr. A. de ReuverProf. dr. A. de Reuver behoort tot de vaste sprekers van Koinonia. Hij refereerde of diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: ‘De aanvechting bij Luther’, ‘De spiritualiteit van Thomas á Kempis’, ‘Het gebed’, ‘Augustinus – Onrustig is ons hart tot het rust vindt in God’, ‘Calvijns betekenis voor vandaag: kernthema’s uit zijn theologie en vroomheid’ en nog vele andere onderwerpen.
Enny de Bruijn 1Dr. Enny de Bruijn hield in mei 2012, enkele maanden nadat ze gepromoveerd was op ‘Revius’, een lezing over ‘haar’ dichter. Dr. C.S.L.JanseDr. C.S.L. Janse refereerde al weer wat langer geleden over onderwerpen als ‘De Islam’ (in 2001) en ‘Christeiljke politiek vandaag’ (in 2011).
Prof. dr. W.J. op 't HofProf. dr. W.J. op ’t Hof hield op zaterdag 1 november 2014 een lezing over ‘Israël in het licht van het Nieuwe Testament en de oudvaders’

Dr. M.J. Paul

Dr. M.J. Paul refereerde in april 2009 over ‘Occulte machten en bevrijding’

Jozef Korkees 2

Jozef Korkees, Syrisch-Orthodox christen, afkomstig uit het noord-oosten van Syrië en sinds ongeveer 2000 woonachtig in Enschede, hield op 6 september 2014 een indrukwekkende lezing over “Christenen in Syrië en Irak – Geschiedenis en actualiteit”.

Drs. José Baars-Blom

Mevrouw drs. José Baars-Blom uit Middelburg hield op 7 februari 2015 een interessante lezing over “Werelds! Reformatorische jongeren over hun grenzen”.

Dr. H.J. Agteresch

Dr. H.J. Agteresch hield op zaterdagmiddag 4 april 2015 een lezing over het onderwerp “Ziekten en genezing in de Bijbel.” Dr. Agteresch heeft over dat onderwerp ook een boekje geschreven met dezelfde titel. Zie een afbeelding van dat boekje hiernaast. Dr. Agteresch was tot het najaar van 2014 internist-hematoloog. In mei 2014 werd hij door het Curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeente toegelaten tot de studie aan deze school.

Ziekten en genezing in de Bijbel

Hierboven een afbeelding van het interessante boekje dat dr. Agteresch heeft geschreven over “Ziekten en genezing in de Bijbel”. Besproken worden allerlei bekende en onbekende ziekten bij jongeren, vrouwen, mannen, ouderen, koningen in de tijd van de Bijbel. Aan de orde komen bijvoorbeeld ziekten als: melaatsheid, maanziek, een verdorde hand, spenen in verborgen plaatsen, bezetenheid, waterzucht, rode loop, enz. Het boekje gaat ook in op de oorsprong van ziekten, ziekte en straf, ziekten in relatie tot God en de duivel, het voorkomen van ziekten, de genezing van ziekten, het gebruik van medicijnen, ziekenzalving en gebedsgenezing in deze tijd. Al met al een boeiend en leerzaam boek!