Nieuws 5 mei 2012 – Promotie dr. H.A. de Bruijn op Revius en haar lezing over Revius voor Koinonia

Deo volente aanstaande dinsdag 8 mei 2012, promoveert H.A. (Enny) de Bruijn op Jacobus Revius. Een paar dagen later – op zaterdag 12 mei – houdt de kersverse doctor een lezing over Revius’ leven en werk voor onze studievereniging. Uit het vuistdikke proefschrift van mevrouw De Bruijn blijkt, dat Jacob Revius niet alleen de dichter is van het beroemde vers: ” ’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u kruisten”. Hij mengde zich vooral in alle belangrijke debatten van de 17e eeuw. Enny de Bruijn combineert in deze biografie voor het eerst Revius als dichter, theoloog en geschiedschrijver en komt zo tot verrassende inzichten over de leef – en denkwereld van een van de belangrijkste gereformeerde opinieleiders in de Gouden Eeuw. In haar toegankelijk geschreven studie vertelt De Bruijn onder meer het spannende verhaal van Revius’ gevecht met de filosoof René Descartes. Ze laat zien hoe gepassioneerd Revius zich mengde in discussies over de regentenpolitiek, de omgang met rooms-katholieken, joden en moslims, de predestinatieleer, literatuur en astronomie. Dankzij de combinatie van theologische en literaire bronnen komt de figuur van Revius in een nieuw licht te staan. Als u HIER klikt, treft u het interview met Enny de Bruijn aan dat met het oog op haar aanstaande promotie, in het RD van woensdag 3 mei jongstleden verscheen. Lees HIER het verslag van de promotieplechtigheid in het RD. Enny de Bruijn (1968) studeerde Nederlandse taal – en letterkunde in Utrecht. Ze behoorde in het (verdere ) verleden tot de bezoekers van Koinonia. In het kader van het jubileumjaar – 25 jaar Koinonia – nodigt het bestuur dit verenigingsseizoen bewust sprekers uit die voorheen tot de bezoekers van Koinonia behoorden. Mevrouw De Bruijn hoopt ons een indruk te geven van het leven en werk van Revius. Ook zal ze enkele van zijn gedichten aan de bezoekers voorleggen en met met de aanwezigen bespreken. We zingen daarnaast enkele door Revius berijmde psalmen. Als u nog meer artikelen, die over het proefschrift en de promotie van dr. De Bruijn verschenen, wilt lezen, klik dan op onderstaande links:

– Friesch Dagblad, een artikel van Tjerk de Reus.
Zie ook de website van Enny de Bruijn, met onder meer informatie over andere publicaties die ze het licht deed zien.