Nieuws 5 maart 2012 – RD-verslag lezing prof. dr. De Reuver

Afgelopen zaterdag refereerde prof. dr. A. de Reuver voor Koinonia over het onderwerp ”Het gebed”. Enkele citaten uit zijn lezing: „De eenswillendheid met God is een weg tegen vlees en bloed. Gebedsovergave is een wonder, een gave van hogerhand. Het initiatief ligt bij God. Hij heropent het gesprek. Aan elke gebedsweg gaat het wonder van Gods genade vooraf. Bidden is een appèl doen op God beloften.”  En: „Bidden heeft de hoogste prioriteit. We zijn radicaal aangewezen op Gods bijstand. Zonder Hem kunnen we niets doen. De Heere werkt uit genade, op het gebed. Wie niet wil bidden gedraagt zich even dwaas als iemand die in de woestijn een bron dichtgooit en aan de verdorring is overgeleverd.” In het RD van 5 maart stond een verslag van de bijeenkomst en de lezing van afgelopen zaterdag. Klik HIER om het verslag te lezen.