Jaarprogramma

2020 – 2021

Het bijwonen van onderstaande bijeenkomsten is alleen mogelijk na aanmelding. Als uw mailadres bij ons bekend is ontvangt u 14 dagen voor een bijeenkomst automatisch van ons een uitnodiging. Na ontvangst van die uitnodiging kunt u zich aanmelden voor een bijeenkomst door die mail te beantwoorden. Als uw mailadres bij ons niet bekend is kunt u bij ons een uitnodiging aanvragen en zich aanmelden via het volgende mailadres: jawemmers@studieverenigingkoinonia.nl. Degenen die een bijeenkomst willen bijwonen, dienen vooraf het ‘Protocol COVID 19 Koinonia versie 6 - 09-06-2021’ gelezen te hebben. Deelname aan de bijeenkomst betekent dat u met genoemd protocol instemt en dat u zich daaraan houdt. Klik op de rode tekst om het protocol te downloaden.
  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1

5 september 2020

Ds. P. den Ouden

Samen zingen uit Gadsby’s Hymnbook – Met een inleiding  van ds. P. den Ouden op de te zingen liederen van Gadsby, Watts, Newton, Toplady, Hart, Cowper, Wesley, Bonar.

 2 3 oktober 2020 Prof. dr. A. Baars

Edward Fisher en ‘Het Merg van het Evangelie’ – Over het merg van de Marrow-controversy

 3 7 november 2020

Prof. dr. W. van Vlastuin

 

Geen bijeenkomst

Katholiek vandaag – Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van Christendom en kerk

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.
 4 5 december 2020

Prof. dr. W. van Vlastuin

Katholiek vandaag – Een gereformeerd gesprek over de katholiciteit van Christendom en kerk

 5

9 januari 2021

Dhr. J.W. de Jonge

Geen bijeenkomst

De invloed van Calvijn op de kunst (in Noord-Europa)

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.
 6 6 februari 2021

Dhr. G. Slootweg

Geen bijeenkomst

Marnix van St. Aldegonde

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

 7

6 maart 2021

Prof. dr. B.A. Zuiddam

Geen bijeenkomst

De Heilige Schrift als openbaring bij de kerkvaders

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

8

3 april 2021

Prof. dr. A. de Reuver

 

Geen bijeenkomst

Bodem, bron en beleving van de geloofszekerheid volgens Luther en Calvijn

Deze bijeenkomst is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen.

 9

12 juni 2021

 

Ing. L. van der Tang

Hemelse Henry – Over het leven van de vader van Matthew Henry

 10 3 juli 2021 Dr. H. Klink

Bijbelse pedagogiek

versie 2021-06-16

2019 – 2020

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1

14 september 2019 

Dhr. G. Slootweg: historische introductie &

dr. C.R. van den Berg: gids stadswandeling

Excursie naar Dordrecht: Dordt en de Dordtse Synode

 2 5 oktober 2019 Dr. B.J. Spruyt Rabbi John Duncan (en de zending onder Israël)
 3 2 november 2019 Dhr. G. Slootweg Philippus Melanchthon
 4 7 december 2019 Ds. M. van Kooten

Een ongrijpbare gegrepene – Levensschets van de legendarische ds. Jac. van Dijk

 5 11 januari 2020 Dr. J. van der Knijff Zingen in de kerk: alleen psalmen, of toch ook gezangen?
 6 1 februari 2020 Prof. dr. A. de Reuver

Bevinding in kerkhistorisch perspectief

Voor een verslag van deze lezing in het RD, zie de rubriek Nieuws op deze website.

 7

7 maart 2020

Dr. A.A. Teeuw

Moet een christen vandaag nog vasten?

8

4 april 2020

Prof. dr. A. Baars

Edward Fisher en ‘Het Merg van het Evangelie’ – Over het merg van de Marrow-controversy

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 3 oktober 2020.
 9 2 mei 2020

Ing. L. van der Tang

Naar Zijn beeld – Over het leven en sterven van Philip Henry

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 1 mei 2021.
 10 6 juni 2020 Dr. H. Klink

Bijbelse pedagogiek

In verband met de uitbraak van 
COVID-19 is deze lezing verschoven naar zaterdag 5 juni 2021.
versie 2019-11-16

2018 – 2019

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 1 september 2018 J.J. Schipaanboord RA De Hugenoten – Een Kerk onder het kruis
 2 6 oktober 2018  Dr. B.T. Wallet Oorlog en vrede. Achtergronden bij het Arabisch-Israëlisch conflict.

 

Een lezing over de geschiedenis en het ontstaan van de staat Israël: de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw, de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenissen na WOII, 14 mei 1948 en de ontwikkelingen tot nu toe.
 3 3 november 2018 Ds. C.J. Meeuse Jacobus Koelman en de doorwerking van de Reformatie
 4 1 december 2018

Dhr. G. Slootweg

Dhr. M. de Bruijn

De Statenvertaling en haar vertalers
 5 5 januari 2019 Prof. dr. A. Baars Hoe verder van Dordt, hoe gevaarlijker het wordt.

 

Over: De Dordtse Synode en de Dordtse Leerregels
 6 2 februari 2019 Dr. C.R. van den Berg De betekenis van Gisbertus Voetius
 7 2 maart 2019 Prof. dr. A. de Reuver Calvijn en Van der Groe over de zekerheid van het geloof
 8 6 april 2019, 14.00 u. Ds. J.M.J. Kieviet “… opdat wij vastelijk zouden geloven …” Iets over prediking en praktijk rond het Heilige Avondmaal
 9 4 mei 2019, 14.00 uur Dhr. J.W. de Jonge Rembrandt en de Bijbel
 10 1 juni 2019, 14.00 uur Dr. H. Klink De actualiteit van Willem van Oranje
versie 2019-09-01

2017 – 2018

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 2 september 2017 Drs. G.J. Bach Luther en Bach: twee grensverleggers
 2 7 oktober 2017 Dhr. G. Slootweg De Reformatie in de Nederlanden
 3 4 november 2017 Dr. B.T. Wallet Joden, christenen en hun kalenders
 4 2 december 2017 Brigade-generaal buiten dienst A.T. Vermeij D-Day – Was de landing in Normandië op 6 juni 1944 een grote overwinning of een dubbeltje op zijn kant?
 5 vrijdag 5 januari 2018  Prof. dr. M.J. Paul Het debat over schepping en evolutie – De gevolgen voor het Schriftgezag
 6 3 februari 2018 Dhr. J. de Jonge Over een (mogelijke) relatie tussen kerkdienst en kerkbouw
 7 3 maart 2018  Dhr. G. Slootweg Om de vrede en de waarheid – Iets over de voorgeschiedenis van de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619)
 8 7 april 2018 Prof. dr. A. de Reuver Vreemdelingschap en Vaderland
 9 12 mei 2018 Ds. P. den Ouden George Whitefield en de hoop op herleving
 10 9 juni 2018 Dr. H. Klink Reformatie en Renaissance
versie 2018-02-10

2016 – 2017

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 10 september 2016 Dhr. E. Kooijmans De Wittenbergse nachtegaal – Over de wereld van Luthers liederen
 2 1 oktober 2016 Dhr. G. Slootweg Wulfert Floor
 3 5 november 2016 David Nain (chazan) Synagogale muziek in de synagogedienst
 4 3 december 2016 J.J. Schipaanboord RA De peregrinatio Hungarica – Over de Reformatie in Hongarije en de bloeitijd van de Hongaarse Gereformeerde Kerk in verbondenheid met Nederland.”
 5 14 januari 2017 Dhr. G. Slootweg Jacobus Rolandus: vader en (klein)zoon Rolandus
 6 4 februari 2017 Drs. B. Ordelman J.H. Gunning Wzn. – Gedachten over onderwijs en opvoeding vanuit een (hervormd) ethisch-theologisch perspectief
 7 4 maart 2017 Dr. R. Seldenrijk Duurzame en integrale geneeskunst
 8 1 april 2017 Prof. dr. A. de Reuver Luther, theoloog van het Kruis
 9 6 mei 2017 Dr. B. Reitsma De Islam: uitdaging of bedreiging?
 10 3 juni 2017 Dr. H. Klink Het probleem van het lijden, onder meer belicht vanuit de visie van C.S. Lewis
versie 2017-05-26

2015 – 2016

  Datum Deo volente  Spreker  Onderwerp
 1 5 september 2015 Drs. B. de Jong – arts Presentatie: Ebola in Siërra Leone – Ervaringen van een arts tijdens de bestrijding van een dodelijke ziekte.
 2 17 oktober 2015 Dhr. G. Slootweg Graaf Jan van Nassau
 3 7 november 2015 Ds. P. den Ouden Luther over Luther – Hoe dacht Luther over zichzelf?
 4 5 december 2015 Ds. J. Koppelaar Het Joodse volk als getuige van Christus, nu en straks in het vrederijk
 5 9 januari 2016 Mevr. drs. B.C.A.M. van der Boom – Freeke Luisteren, een (op)gave apart
 6 6 februari 2016 Dr. B.J. Spruyt Waarom dominee Doornenbal? – Zijn betekenis voor onze tijd.
 7 5 maart 2016 Dr. M.A. van den Berg Was Daniël een eindtijd-profeet volgens Calvijn? Calvijn, zijn historische context en uitleg van het boek Daniël.
 8 2 april 2016 Dhr. J.W. de Jonge Dia-presentatie: Luther en Cranach – Over de rol van de kunst in de Hervorming
 9 7 mei 2016 Prof. dr. A. de Reuver Kohlbrugge – Schets van zijn leven en zijn visie op geloofsbevinding 
 10 4 juni 2016 Dr. H. Klink De betekenis van de wijsheidsliteratuur van Israël als voorbereiding op de komst van Christus
versie 2016-04-02

2014 – 2015

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 6 september 2014 Dhr. Jozef Korkees  Syrisch-orthodox christen Christenen in Syrië en Irak – Geschiedenis en actualiteit
 2 4 oktober 2014 Ir. A. van Maldegem Hoe horen en zien ver gaan – Doordenken over Woord en beeld in een multimediacultuur
 3 1 november 2014 Prof. dr. W.J. op ’t Hof Israël in het licht van het Nieuwe Testament en de oudvaders
 4 6 december 2014 Dhr. G. Slootweg John Knox
 5 10 januari 2015 Dr. M.J. Kater Christendom en tolerantie – Over geloofsvrijheid en tolerantie
 6 7 februari 2015 Drs. José Baars – Blom Msc. Werelds! Reformatorische jongeren over hun grenzen
 7 7 maart 2015 Dhr. G. Slootweg Michiel Adriaenszoon de Ruyter
 8 4 april 2015 Dr. H.J. Agteresch Ziekten en genezing in de Bijbel
 9 9 mei 2015 Dhr. J.W. de Jonge Vroeg-christelijke kunst in kerken en catacomben
 10 27 juni 2015 Dr. H. Klink Plato en het Christendom

2013-2014

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 7 september 2013 Mevr. M.A. Mijnders-van Woerden Het leven van christenen in China
 2 5 oktober 2013 Dr. M. de Haas Veiligheidsbeleid van Den Haag tot Beijing (Peking)
 3 2 november 2013 Ir. A. van Maldegem De omgang met de schepping in het licht van de Bijbel
 4 7 december 2013 Dhr. G. Slootweg Groen van Prinsterer
 5 11 januari 2014 Drs. A. van Groningen Het Wilhelmus
 6 1 februari 2014 Dr. S.G. Geuze Zijn wij ons brein? Over de vraag of en hoe ons brein ons leven bepaalt.
 7 1 maart 2014 Dr. W. van Vlastuin Jonathan Edwards. Zijn leven en werk.
 8 5 april 2014 Dhr. G. Slootweg Isaäc da Costa
 9 10 mei 2014 Ds. C.J. Meeuse Psalmen zingen. Over psalmberijmingen en de plaats van psalmen en muziek in de eredient.
 10 7 juni 2014 Dr. H. Klink De Septuagint. De betekenis van de Septuagint voor het verstaan van het Nieuwe Testament.

2012-2013

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 1 september 2012 Dhr. J.Q. Zwart Jan Zwart: zijn betekenis voor de Nederlandse kerkmuziek
 2 13 oktober 2012 Dhr. G. Slootweg Gaspard de Coligny en Willem van Oranje: een vergelijking in historisch perspectief
 3 3 november 2012 Dr. B.J. Spruyt  Het Réveil en wij
 4 1 december 2012 Dr. W. Fieret 1968 – 2012: achtergronden van de veranderde leefwereld van jongeren
 5 5 januari 2013 Prof. Dr. A. Baars 450 jaar Heidelbergse Catechismus
 6 2 februari 2013 Dr. E. Mackay De hand Gods in de geschiedenis
 7 2 maart 2013 Dhr. A.J.H.G. Ronhaar De vlindervrouw Maria Sibylla Merian uit de 17e eeuw
 8 6 april 2013 Ds. C. Stelwagen Christelijke levensstijl
 9 11 mei 2013 Prof. dr. A. de Reuver Beslist maar betwist. Over de strijd en de zege van het geloof.
 10 8 juni 2013 Dr. H. Klink Rembrandt en de uitleg van de Bijbel

2011-2012

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 3 september 2011 Dhr. G. Slootweg Juliana van Stolberg
 2 8 oktober 20119.30 – 16.00 uur Excursie naar Den Haag in het kader van het 25-jarig jubileum van Koinonia Bezoek aan het Binnenhof, de Tweede Kamer en de Gevangenpoort. Daarna een wandeling langs historische plaatsen in Den Haag.
 3 5 november 2011 Dhr. J. de Jonge Jan Luijken en de Emblemata
 4 3 december 2011 Ds. D. Heemskerk Geloof en gevoel
 5 14 januari 2012 Dhr. B. Ordelman Dostojevski, een christelijk schrijver?
 6 4 februari 2012 Dr. P. de Vries Lessen uit het leven van John Newton
 7 3 maart 2012 Prof. dr. A. de Reuver Het gebed
 8 7 april 2012 Ds. P. den Ouden De kerkvader Tertullianus
 9 12 mei 2012 Dr. E. de Bruijn Revius: aspecten van zijn leven en werk
 10 9 juni 2012 Dr. H. Klink Christelijk geloof en conservatisme

2010-2011

  Datum Deo volente Spreker Onderwerp
 1 4 september 2010 Dhr. D.G. Mourik De reis van het volk Israël door de woestijn met de tabernakel
 2 2 oktober 2010 Dhr. G. Slootweg Philippus Melanchthon
 3 6 november 2010 Dhr. G. Slootweg De verhouding van kerk en staat tot aan de 20ste eeuw
 4 4 december 2010 Bijeenkomst geannuleerd wegens weersomstandigheden
 5 15 januari 2011 Dr. C.S.L. Janse Christelijke politiek vandaag
 6 12 februari 2011 Ds. H. Zweistra De omgang met de schuldvraag in het pastoraat
 7 5 maart 2011 Ds. C. Stelwagen Het kruis van Christus
 8 2 april 2011 Drs. G.A. van den Brink Waarom zouden we het christelijke geloof rationeel verdedigen? Over de zin van apologetiek.
 9 7 mei 2011 Prof. Dr. A. de Reuver De spiritualiteit van Thomas à Kempis
 10 4 juni 2011 Dr. H. Klink Kaj Munk: de Deense Bonhoeffer?