Nieuws 16 november 2019 – De maandelijkse uitnodigingen per e-mail

Hieronder volgt een mededeling voor de bezoekers van Koinonia die gaat over de uitnodigingen per e-mail die u een week voor elke bijeenkomst van Koinonia ontvangt.

Bij het verzenden van de uitnodigingen maken we gebruik van een lijst met mailadressen, de mailcontactlijst. Vorige week is deze mailcontactlijst overgezet naar een nieuwe computer. Daarbij is deze lijst meteen opgeschoond. Nu zou het kunnen dat bij het opschonen e-mailadressen verdwenen zijn of dat er onterecht een adres toegevoegd is.

Daarom een vriendelijk verzoek: als u eerder altijd de mails ontving en nu niet meer, zou u dat dan door willen geven aan mevrouw. J.A. Wemmers via het volgende mailadres? jawemmers@studieverenigingkoinonia.nl

Ook als u onterecht (weer} e-mails van Koinonia ontvangt, vragen wij u dat aan ons door te geven via bovengenoemd e-mailadres. Ook kunt u reageren via de mail die u (onterecht) ontving. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!